NF KURS

 

Fjellsentralen er godkjent arrangør av alle kurs i Norsk Fjellsport forum (NF) sin utdanningsstige innen skred, klatring og bre. Disse kursene annonseres spesielt, følg med på våre nettsider for sted og dato. Ta kontakt dersom dere er en gruppe som ønsker NF kvalifiserende kurs.

 

Metodekurs skred

Kurset danner grunnlaget for instruktører til dagskurs, grunnkurs og fagsamling skred. Kurset skal gi deltagerne inngående kunnskap om teoretisk og praktisk terrengvurdering, identifisering av skredproblem i snødekket, gruppedynamikk i skredutsatt terreng og kameratredning. Dette kurset har opptakskrav og er første del i Norsk Fjellsportforums skredutdanning. Deltagelse på kurset krever gode skiferdigheter og erfaring fra vinterfriluftsliv der håndtering av alpine farer, bekledning og orientering står sentralt. Det forventes også at deltagere har erfaring med vurdering av skredfare, forholder seg aktivt til veivalg i skredterreng og kan grunnleggende kameratredning. Brorparten av teorien på kurset tar utgangspunkt i diskusjon av forberedte tema som deltagerne holder. Pensumliste blir sendt til deltagere i god tid før kursstart. 

Kurset har en varighet på 4-5 dager, avhengig av korte eller lange dager. Pris 6600,- per deltager. Minimum 8 deltagere kreves for at vi arrangerer kurset.

Kursdatoer: 12-15.12.2019 i Hemsedal og 16-19.01.2020 i Oppdal, Forbehold om flytting kurs grunnet snøforhold.

Slik søker du om opptak til metodekurs skred
For deltagelse på NF Metodekurs skred må du fylle ut søknadsskjemaet, samt loggbok hvor du dokumenterer relevant erfaring. Ferdig utfylt søknadsskjema og loggbok sendes til post@fjellsentralen.no minimum en måned før kursstart.

Ønsker du å vite mer om NF metodekurs skred så ta kontakt med oss eller les mer her.